Metsis on Rootsis üldlevinud lind.

Lisatud: 2012-06-22 07:56:23

Tagasi

Metsis on Rootsis üldlevinud lind ka kaaluliselt. Varsti haudub läänenaabri metsades 350 000 emametsist ja Rootsi metsiste kogukaaluks hinnatakse 2051 tonni.

Need andmed pärinevad Rootsi üleriigilise linnustiku inventeerimise tulemustest, mille käigus uuriti 250 linnuliiki, umbes 70 miljonit pesitsevat linnupaari ja erinevate lindude elukohti.

Ligemale 600 leheküljelises raamatus kirjutatakse, et metsis on harjunud metsade majandamisega palju paremini, kui tänini arvati. Linnud saavad hästi hakkama ka majandusmetsades.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 55, 11.05.12)

Tagasi