Metsa uuendati rekordiliselt vähe.

Lisatud: 2012-06-22 07:55:01

Tagasi

Metsandusliku Uurimisinstituudi (Metla) andmeil kahanes eelmisel aastal metsa uuendamise ala Soomes rekordiliselt väikseks - 118 000 hektariks. Uuendamisalast 100 000 ha kultiveeriti ja ülejäänud jäeti looduslikule uuenemisele.

Istutusala vähenemine ei muutnud puuliikide vahekorda. Kuuse osa istutusel oli 68 % ja männi osa 28 %. Muude puuliikide osaks jäi 4 %.

Raiete kogupindala vähenes võrreldes eelmise aastaga viiendiku võrra ja oli eelmisel aastal 600 000 ha. Peremetsade osa selles oli umbes kolm neljandikku.

Hooldusraieid tehti kokku 457 000 ha-l. Uuendusraiete pindala vähenes viiendiku võrra ja oli 127 000 ha. Peremetsades vähenesid lageraied rohkem kui riigi- ja firmametsades.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 55, 11.05.12)

Tagasi