Puidu põletamine energiajaamades ületas rekordi.

Lisatud: 2012-06-22 07:52:51

Tagasi

Soome sooja- ja elektritootmisjaamad põletasid eelmisel aastal puitu rohkem kui kunagi varem. Puitu kasutati kokku ligemale 17 milj. m3.

Märkimisväärne sooja- ja elektritootmisjaamade puiduküte oli metsahake, mida põletati 6,8 milj. m3. Selle kasutamine suurenes 10 % võrra. Kui siia lisada ka eramajade kütmine, siis metsahaket kasutati üle 7,5 milj. m3. Metsandusliku Uurimisinstituudi andmeil suurenes elektrijaamade puidukasutus 0,8 milj. m3 võrra ja oli 16,8 milj. m3. Seal toodeti 32 terawatt-tundi elektrienergiat, millega kaeti 8 % riigi energiakulutustest.

Puidust toodetud energia osa suurenemine oli peamiselt seotud metsahakkega. Samal ajal metsatööstuse kõrvalsaadusi kasutati energia tootmiseks enamvähem samapalju kui varemgi – 9,3 milj. m3. Koort põletati 6,6 milj. m3. Sae- ja plaaditööstuse jäätmetest valmistatud haket kulus 0,9 milj. m3 ja erinevaid puidupuru, -laastusid ja – tolmu kulus energia tootmiseks 1,9 milj. m3.

Peenpuidu ehk laasitud tüvede ning paberipuidu põletamine sooja- ja elektritootmisjaamades kasvas 3,1 milj. m3-ni ehk ligemale neljandiku. Jämedat tüvepuitu põletati 0,5 milj. m3 ja raiejäätmeid põletati 2,2 milj. m3. Nende kasutamine suurenes ainult veidi. Kändude ja juurte põletamine langes miljoni m3-ni. Välismaalt toodi sisse umbes 0,6 milj. m3 metsahaket ehk 8 %.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 51, 02.05.12)

Tagasi