Põdrakahjustused vähenesid kolmandiku võrra.

Lisatud: 2012-06-22 07:49:55

Tagasi

Soome Põllu- ja Metsamajandusministeeriumi kogutud statistikast selgub, et põdrad on eelmisel aastal kahjustanud metsakultuure kolmandiku võrra vähem kui 2010.aastal. Arvutatud kahjustuste summa kokku oli ligemale 2 milj. eurot. Lapis arvutati viimasel aastal kahjude suuruseks 295 000 eurot. Eelmisel aastal oli kahjude suuruseks 633 000 eurot ja 2009.aastal üle miljoni euro. Pohjois-Pohjonmaal on kahjustused kahe aastaga vähenenud ligemale miljoni euro võrra. Kui 2009.aastal arvutati maakonnas põdrakahjustuste kogumaksumuseks 1,3 mil. eurot, siis eelmisel aastal olid põdrad teinud kahjustusi umbes 392 000 euro eest. Tänu intensiivsele jahipidamisele on Põhja-Soomes põtrade arvukus kiiresti langenud. Seda on näha ka kahjustuste statistikast.

Põrakahjustused suurenesid eelmisel aastal Soomes kolme metsakeskuse tööpiirkonnas. Kõige rohkem suurenesid põdrakahjustused Pohjois-Karjalas, kus eelmisel aastal olid põdrakahjustused 2,7 korda suuremad kui 2010.aastal. Viimasel aastal oli Pohjois-Karjalas arvutatud põdrakahjustuse summa üle 41 000 euro. Kaakois-Suomes oli eelmisel aastal kahjustuste summa kokku ligemale 69 000 eurot, mis on 2,5 korda rohkem kui 2009.aastal.

2009.aastal arvutati põtrade poolt tehtud kahjude suuruseks Soomes üle 5,3 milj. euro. 2010.aasta põdrakahjustuste summa oli veidi alla 3 milj. euro. 2011.aasta Soome põdrakahjustuste lõppsumma on 1,9 milj. eurot.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 43, 13.04.12)

Tagasi