Kultuuride hooldamine on suurenenud.

Lisatud: 2012-05-23 12:38:18

Tagasi

Võrreldes 2000-ndate aastate algusega on Rootsis kultuuride hooldamine kasvanud. Aastatel 2009-2011 hooldati Rootsis aastas 350 000 ha metsakultuure. Sellise aastamahu juures enam hooldamata kultuuride maht ei suurene. Tänini on Rootsis veel hooldamata kultuure 700 000 ha, millele lisaks on 600 000 ha tihnikuid, mida tuleb enne raiet hooldada.

(Maaseudun Tulevaisuus – 33, 19.03.12) 

Tagasi