Metsaomandeid päritakse ühelt pensioniealiselt sugupõlvelt teisele.

Lisatud: 2012-05-23 12:29:34

Tagasi

Metsandusliku uurimiskeskuse Metla andmetel on üle poolte Soome metsakinnistute omanikest 60-ne aastased või vanemad. Aasta aastalt on keskmine vanus suurenenud. Metsaomanikest on 45 % pensionärid.

Talunike vanuseline struktuur erineb teistest olulisel määral. Talus lähevad metsad tavaliselt üle sugupõlvevahetuse käigus aegsasti. Nii ongi peamiselt põllumajandusega tegelevas talus oleva metsa omaniku keskmine vanus vaid veidi üle 50 aasta.

Veel 90-ndate aastate alguses oli iga kolmas metsaomanik põllumajandusega tegelev talupidaja, kuid nüüd on iga kuues. Põllumajandusega tegeleval talupidajal on keskmisest suurem metsaomand. Talunike omandis on neljandik peremetsadest.

Üha sagedamini, praegu isegi iga kuues metsaomanik, peab metsa omamise tähtsaimaks eesmärgiks majandusliku kindluse loomist. Iga viies ütleb, et ta elatub metsast. Neljandik metsaomanikest peab eeskätt tähtsaks puhkevõimalusi ja kümnendik ei oska  öelda mingit kindlat tähendust.

Mitut metsa omamise eesmärki omavad metsaomanikud ja talunikud on kõige aktiivsemad puidu müüjad ning metsandusliku nõuande küsijad.

Metsakinnistuid pärandatakse kõige sagedamini pensionärilt pensionärile. Kolm neljandikku metsakinnistutest on ühe inimese või pere omandis.

1990.a. oli Soome metsaomanikest 37% üle 60.a. vanad, 48% olid 40-60.a. ja 15% olid alla 40.a.

1999.a. oli Soome metsaomanikest 44% üle 60.a. vanad, 45% olid 40-60.a. ja 11% olid alla 40.a.

2009.a. oli Soome metsaomanikest 56% üle 60.a. vanad, 37% olid 40-60.a. ja 6% olid alla 40.a.

Metla poolt posti teel läbi viidud küsitlusele vastas 6318 peremetsaomanikku.

(Maaseudun Tulevaisuus – 26, 02.03.12) 

Tagasi